STICHTING DEVI

We zijn allemaal uniek. We hebben andere uiterlijkheden, andere eigenschappen, andere gedachten. Ze zijn genetisch bepaald, maar ook onderdeel van de ervaringen en gebeurtenissen in ons leven. Ze zijn afhankelijk van waar je geboren bent, de mensen om je heen en de middelen die er tot je beschikking zijn.

Onze uniekheid krijgt al vanaf de geboorte een label. Ben je klein, groot, snel of langzaam. Kan je goed leren of scoor je onder het gemiddelde. We leven in een samenleving waarin er steeds meer labels worden gecreëerd. Natuurlijk hebben deze labels een functie. Begeleiding, onderzoek en tegemoetkomingen zijn eraan verbonden. Maar ze zorgen ook voor een stempel, een benadering vanuit de omgeving waardoor acceptatie regelmatig in de weg staat.

De stichting zet zich in voor de uniekheid van het kind. We willen een samenleving creëren waar ieder kind gezien wordt als autonoom persoon, met zijn/haar mogelijkheden en beperkingen. We zullen verscheidene initiatieven gaan opzetten om zo kinderen met en zonder beperking samen te brengen en drempels in de maatschappij weg te nemen. Het organiseren van activiteiten, het geven van voorlichting en onderzoek wordt op grote schaal ingezet om kinderen te helpen hun beperkingen en die van de ander te accepteren en de verdraagzaamheid in de maatschappij te vergroten.