Wie we zijn

We zijn allemaal uniek!

“Onze uniekheid is een stukje van jezelf dat niemand anders heeft”, zegt Fleur Haxelmans, de oprichtster en inspiratiebron van Deví. We hebben andere uiterlijkheden, andere eigenschappen, andere gedachten. Ze zijn genetisch bepaald, maar ook onderdeel van de ervaringen en gebeurtenissen in ons leven. Helaas wordt deze uniekheid niet overal en door iedereen positief bestempeld. We hebben maatstaven waarmee we al op jonge leeftijd worden geconfronteerd. Dit zorgt ervoor dat we onderscheid maken, labels plakken.

Volgens Fleur ligt de sleutel tot geluk, rust en harmonie bij de acceptatie van jezelf en de ander. Kiezen voor jou eigenheid en de ander in zijn waarden laten geeft je de mogelijkheid om vrij te zijn. Het is haar missie om kinderen al op jonge leeftijd leren dat we allemaal uniek zijn. Het volgen van je hart en je intuïtie. Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen!

Stichting Devi draagt het gedachtengoed van Fleur uit door middel van ontwikkeling, onderzoek en voorlichting om zo acceptatie en verdraagzaamheid in de maatschappij te vergroten.