Details Stichting Devi

Details

Naam

Stichting Devi

RSIN

856477163

KVK

66279836

Adres

Laan van Mertersem 8, 4813 GH Breda

Doelstelling

De stichting zet zich in voor de uniekheid van het kind. We willen een samenleving creëren waar ieder kind gezien wordt als autonoom persoon, met zijn/haar mogelijkheden en beperkingen. We zullen verscheidene initiatieven gaan opzetten om zo kinderen met en zonder beperking samen te brengen en drempels in de maatschappij weg te nemen. Het organiseren van activiteiten, het geven van voorlichting en onderzoek wordt op grote schaal ingezet om kinderen te helpen hun beperkingen en die van de ander te accepteren en de verdraagzaamheid in de maatschappij te vergroten.


Hoofdlijnen beleidsplan

Beleidsplan


Bestuurssamenstelling

Bestuur

Beloningsbeleid

Actueel verslag uitgevoerde projecten

Geen beloning bestuurders

Nog geen projecten uitgevoerd

Financiële verantwoording

Nog geen boekjaar beschikbaar